Skip navigation

นางสุวรรณา ทวีกลาง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ บ้านประธานกลุ่มตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมถ่ายถอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มอาชีพจังหวัดชลบุรีให้แก่กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว สังกัดสหกรณ์การเกษตรพานทอง จำกัด ณ. บ้านประธานกลุ่ม ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24-26 มกราคม 2554 เพื่อส่งเสริมให้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม การบริหารรวมกลุ่ม การบันทึกบัญชี การรับจ่ายได้ด้วยตนเองจะทำให้กลุ่มสามารถพึงตนเองได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: