Skip navigation

…………นางสุวรรณา ทวีกลาง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ จัดการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
…………สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 และสหกรณ์บริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จำกัด ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ณ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน ซึ่งโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ การบรรยายพิเศษเพื่อเสริม สร้างลักษณะนิสัยการออมให้แก่นักเรียน มีการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในการออม มีการแจกเครื่องมือการออมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: