Skip navigation

นายสัญญา ส่องสว่าง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นเปิดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ BSC Bowiing ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างทีมงานและเชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ขึ้นเพื่อให้ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี มีการสร้างทีมงานที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างกัน สำหรับรายได้จะใช้ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีให้มีความก้าวหน้าและสามารถให้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ด้วยความพอใจต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: