Skip navigation

 
                                   เมื่อวันที่  24 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. นายนายสัญญา ส่องสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  และนายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร นำโดยนายช่อฟ้า แสงจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอ เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร
                                   คณะศึกษาดูงานซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 25 คน ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาดูงาน  ระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล ระบบการสื่อสารภายในองค์กร ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน  ในการนี้ วิทยากรถ่ายทอดโดยนายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 

 
——————————————————
 
 
งานข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: