Skip navigation

สหกรณ์จังหวัดชัยนาทศึกษาดูงานระบบงานและการบริหารจัดการภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

                                       ——————————————————————————

                        เมื่อวันที่  9 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท นำโดยนายประยูร อินสกุล สหกรณ์จังหวัดชัยนาท

                        นายประยูร อินสกุล สหกรณ์จังหวัดชัยนาท นำคณะศึกษาดูงานซีงประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ จำนวน 40 คน ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท เพื่อศึกษาดูงาน  กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การบริหารองค์กรแห่งความผ่าสุข ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการสื่อสารภายในองค์กร ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน  ในการนี้ วิทยากรถ่ายทอดครั้งนี้ โดยนายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 

———————————-

 

 

งานข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

 

                                                                                                                                                           

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: