Skip navigation

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี
                                     —————————————————————————————————————————–

                       

นายสัญญา ส่องสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานร่วมออกหน่วยบริการและให้ความช่วยแก่ประชนในเขตอำเภอบางละมุง และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างใกล้ชิด และทันต่อเวลา

                        สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจดัง นี้  แสดงนิทรรศการการสหกรณ์ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสหกรณ์มาจำหน่าย  เช่น สหกรณ์ไก่ไข่ชลบุรี จำกัด นำไข่ไก่จำหน่ายราคาถูกจำนวน 1,800 ฟอง สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด นำนมพลาสเจอร์ไรส์ แจกจำนวน 150 ถุง แจกเอกสารเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกร เอกสารเผยแพร่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนร่วมกับจังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ทุนๆละ 1000 บาท มีนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 150 คน

————————————————

งานข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

19 ส.ค.2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: