Skip navigation

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดชลบุรี
——————————————————————————————–

                        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”  ตำบลมาบไฝ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้นำการบริการแก่ประชาชน ดังนี้ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่หลักการสหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์ แจกเอกสารเผยแพร่ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด นำสิ้นค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบ เช่น นมสดพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีมนมสดรสต่าง ๆ มาให้ดื่มกินกันฟรี ๆๆ ยกเต้นกันเลยทีเดียว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 10 คน มีจำนวนประชาชนที่มารับบริการครั้งนี้ จำนวน 79 คน คิดเป็นมูลค่าในการให้บริการครั้งนี้ 2.850 บาท

                        ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” เป็นโครงการหลักตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจังหวัดชลบุรีชลบุรีทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี ตามแผนกำหนดไว้ 11 ครั้ง ครบทุกอำเภอ ในวันนี้ 21 กรกฎาคม 2553 กำหนดให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ณ ตำบลมาบไฝ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดจังหวัดชลบุรี หน่วยงานราชการ วิสาหกิจ หน่วยบริการหลัก ๆ เช่น งานบัตรประชาชน งานบริการสัตว์บาล งานบริการด้านการเกษตร งานบริการด้านการบัญชี และหน่วยท้องถิ่น เอกชนต่าง ๆมากมาย เข้าร่วมโครงการให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกัน ทำให้ประชาชนในตำบลมาบไฝ่ อำเภอบ้านบึง และอำเภอใกล้เคียง ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีความสุขด้วยรอยยิ้มกลับบ้างด้วยความปลอดภัยกันทุกคน.

<iframe title ="Preview" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" style="width:122px;height:137px;padding:0;background-color:#fcfcfc;" src="http://cid-58997b423d57c162.photos.live.com/embedalbum.aspx?path=%2f%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%8c%20%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%20%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%2021%e0%b8%81.%e0%b8%84.53"></iframe>

  งานข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

21 กรกฎาคม 2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: