Skip navigation

สกย.บ้านเขาซก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553                           

                         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น. นายคำรณ  พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัด ได้มีโอกาสตรวจเยี่ยม และถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2553 ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายประกิจ โรจนดิลก นายอำเภอหนองใหญ่ เป็นประธานเปิดการ             ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งนี้ และแขกรับเชิญผู้มีเกียรติ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ปรึกษาสหกรณ์  นายกมล เลิศประเสริฐเวช นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองใหญ่  และนายธีระพงษ์ จิตตเกษม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ด้านการวิเคราะห์เงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ครั้งนี้ด้วย
                         สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยสมาชิกเกษตรกรอาชีพทำสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ มีสมาชิกทั้งสิ้น
480 คนปัจจุบันมีนายธวัชชัย สุระประเสริฐ  ประธานสหกรณ์ เป็นผู้นำฝ่ายบริหารสหกรณ์ ซึ่งมีเขตพื้นที่ครอบคลุมภาคตะวันออก มีสมาชิกจำนวนมีส่วนร่วมทำธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 176 ราย คิดเป็นมูลค่า 5.40 ล้านบาท มีสมาชิกมีส่วนร่วมทำธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ยางพารา) จำนวน 240 ราย เป็นมูลค่า 343.29 ล้านบาท  สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวนเงินกู้ยิมเครดิต 175.00 ล้าบาท ผลการดำเนินงานโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ทุกกิจกรรมที่สหกรณ์ดำเนินงาน มีผลดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้สหกรณ์มีผลการไรในปีล่าสุด เป็นเงิน 19.152 ล้านบาทเศษ สหกรณ์จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ในส่วนของหุ้น เป็นเงินปันผลร้อยละ 6 และในส่วนการทำธุรกิจเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจให้แก่สมาชิกร้อยละ 1.50 และเป็นเงินโบนัสแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 10 ที่สำคัญจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์แก่มวลสมาชิก เป็นเงิน 400,000 บาท และเป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์อีก 1,900,000 บาท  สมาชิกยิ้มโดยเฉพาะราคายางขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ กก.ละ 90 บาท
                                                                  
                      สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนภาครัฐในด้ายเงินทุนต่าง ๆ และอุปกรณ์การตลาดอย่างมากมาย เช่น ได้รับสนับสนุนเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ์
,สนับสนุนเงินกู้ ADSLการสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 ,ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร, เครื่องชั่ง ,ลานตาก ,โรงรมยาง เป็นที่ยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการโรงงานยางแท่ง STR 20 เป็นอย่างมาก ได้รับความไว้วางใจแก่มวลสมาชิกสหกรณ์เป็นจุดรวบรวมยางน้ำ ยางแผ่นดิบ ขี้ยาง ยางถ้วย และสามารถแปรรูปผลผลิตยาง เพื่อส่งตลาดต่างประเทศอย่างไม่อายใคร และทำให้มวลสมาชิกชาวอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีความอยู่ดีกินดี มีความสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อังพึงประสงค์ของมวลสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง.

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
cpd_chonburi@msn.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: