Skip navigation

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด“ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี”

—————————————————————————————

                     เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.19 น. นายเสนีย์  จิตตเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดป้ายอาคารศูนย์ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี และเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์และกลุ่มอาชีพจากจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี   ซึ่งมีผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในจังหวัดชลบุรี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ฯดังกล่าว
                      นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2553  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี  ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9  กรกฎาคม 2553
 ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปชาวจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบ และที่สำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้องค์กรเกษตรกรเกษตรมีความเข้มแข็ง
                        ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากระบวนตามแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 ตามโครงการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กิจกรรมสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดชลบุรี จัดสรรเงินงบประมาณ 4.4 ล้านบาท ซึ่งสร้างในบริเวณที่ดินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2553 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยของกลุ่มอาชีพในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เป็นช่องทางการกระจายสินค้าสหกรณ์และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งภารกิจหนึ่งของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีในการกำกับดูแล แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพด้านการดำเนินธุรกิจ

                                                               ____________________________

 

งานข่าวและสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: